Jeg tilbyder:

Grundbog om stress

Jeg har sammenfattet de seneste årtiers forskning i stress i min bog med titlen: "Forstå STRESS - den gode, den onde, den skjulte". I et letforståeligt sprog gennemgås både gammel og ny viden om stress-mekanismer, konsekvenser, forebyggelse og behandling. Bogen kan købes på Saxo og du kan rekvirere introduktions kapitlet fra bogen gratis ved at klikke på dette link:​

Foredrag om stress

Foredraget har samme titel som bogen og gennemgår de nyeste forskningsresultater om stress, på en letforståeligt og underholdende måde og kræver ingen forudsætninger.

Individuelle kurser og mentaltræning
 
Livskvalitets- og risiko-profilundersøgelse

Dette er en indledende analyse af hvad der skal til for at du kan forbedre din mentale og fysiske sundhed, samt forebygge stress og en række kroniske sygdomme.

 

Personligt 1:1 kursus i Mind-Education (mental-træning)

Dette kursus handler om at gå i dybden med resultatet af din personlige livskvalitets- og risikoprofil-undersø-gelse. Der fokuseres fleksibelt på, at du lærer det som er allervigtigst for dig, ved at du vælger at deltage i en eller flere af de tilgængelige kursusmoduler. Du kan også selv vælge den grad af færdighed, som du ønsker at opnå indenfor det enkelte modul.

Hvem er jeg

 Jørgen Folkersen

 læge, Dr. med

Mission

Det moderne menneske lever i dag på en måde som er meget forskellig fra det liv som årtusinders evolution har skabt os til. Dette har afstedkom-met en række negative fysiske og psykiske belastninger, samt afledte følgesygdomme.

Medicinsk og psykologisk forskning har været meget aktive med at forsø-ge at analysere og afhjælpe disse ulemper, og anvist nye veje til at afhjælpe disse udfordringer.

Min mission er at sammenfatte og videre­formidle den praktisk relevan-te del af disse forskningsresultater, med henblik på at inspirere til at vi sammen kan skabe et endnu bedre samfund for vores børn og medbor-gere.

Hvad er "Mind-Education"?

Mind-Education er en videnskabeligt baseret praktisk og teoretisk færdighed i hvordan du optimerer dine mentale og fysiske ressourcer, samt minimerer din risiko for stress, angst og kroniske livsstilssygdomme – læs mere

 

Hvad er baggrunden for "Mind-Education"?

Fremkomsten af nye forskningsresultater har afsløret at en række fysiske sygdomme er relateret til vores mentale velbefindende. Dette har givet nye muligheder for at du kan reducere din egen risiko for stress og angst og psykisk betingende fysiske sygdomme. læs mere her

 
Testimonials

-Jorgen's mind education course helped me to understand the principles of life and my own patterns a lot better, so I could live my life more present, more focussed and with a sense of being at choice. 


-My participation in the course of Jorgen delivered many powerful insights. I am very grateful for this opportunity. More importantly, It helped me breakthrough my taboos and fears. And through powerful discussions the course really helped me understand relationships and unhealthy strivings in life. 


-The current environment and the context we face nowadays pushes us to live like a final countdown, without time to be very present and enjoy the important aspects of life.

 

-If you are serious about changing your core beliefs in service of who you want to become working with Jorgen and his Mind Education is essential.


 -Jorgen helped us go inside ourselves and ponder questions that we usually we do not let ourselves make. He created a secure space where everything could be said. I feel grateful and peaceful for this journey together".