Jørgen Folkersen  - Hvem er jeg?

Jeg er først og fremmest bare et menneske som alle andre. 

Jeg er også læge og videnskabsmand, og det meste af mit liv har jeg været engageret i forskning, lægemidler og sundhed.

Relativt sent i livet gik det op for mig, i hvor høj grad normale menneskers fysiske og mentale sundhed er skabt af de mentale påvirkninger vi er udsat for, og bestemt af vores specifikke måde at takle disse udfordringer.

Ny forskning om mekanismerne for STRESS 

De seneste årtier har frembragt mange nye forskningsresultater omkring håndtering og fremme af mental og fysisk sundhed, og jeg indså, at der er et stort og udækket behov for at videreformidle denne viden.

 

- Jørgen Folkersen, læge Dr. med – 

 

Den dårlige og den gode nyhed

Den dårlige nyhed er at det moderne menneskes sundhed er under pres i den højtudviklede vestlige verden. Mange almindelige mennesker lever med en usund livsstil, depressive tanker og frygt for fremtiden og føler sig presset af deres almindelige hverdag. Denne mentale tilstand medfører meget ofte en række negative psykiske og fysiske konsekvenser på langt sigt, såsom fedme, hjertekarsygdomme og en øget tendens til sukkersyge og mangel på mentale og fysiske ressourcer.

 

Den gode nyhed er at en væsentlig del af disse følgevirkninger kan forebygges eller minimeres alene ved at anvende såvel nye som velkendte metoder, som ”kun” involverer dine tanker. Den menneskelige psyke er langt mere plastisk og modificerbar end det er gængs opfattelse. Med lidt hjælp og træning er det muligt at forebygge mange af de negative påvirkninger, som belaster mange moderne erhvervsaktive mennesker. Det er endog muligt at forbedre såvel den mentale som din fysiske udeevne og samtidigt reducere langtids-risikoen for sygdom.