Baggrund

Mind-Education er en samlebetegnelse for videnskabeligt baseret viden, teknikker og metoder, som kan afhjælpe de udfordringer vi mennesker oplever i det moderne industrielle samfund. Disse udfordringer omfatter såvel fysiske og mentale lidelser:

 1. Overvægt

 2. Type 2 diabetes

 3. Hjerte-karsygdomme

 4. Depression

 5. Frygt og angst

 6. Stress

 7. Manglende mentale og fysiske ressourcer

 

Den nyeste forskning viser, at alle ovennævnte problemer er stærkt påvirkelige af vores tankevaner og karakterdannelse. Forskningen viser også at vi selv kan påvirke disse problemer positivt. Det er her Mind-Education kommer ind.

 

Det er velkendt at livsstilsfaktorer, f.eks rygning og overvægt, giver anledning øget forekomst af hjerte-karsygdomme. Hvad de færreste ved er, at disse livsstilsfaktorer kun kan forklare ca 70%, medens de resterende 30% er relateret til den cocktail af mentale faktorer relateret til f.eks interpersonelle konflikter, økonomiske problemer, stress og depressive tankevaner etc.

Mentale faktorer har endvidere indflydelse på de hormoner, som regulerer vores stofskifte, fysiske energiniveau, samt vores valg af fødeemner. Disse faktorer øver derved også indflydelse på vores livsstil.

Den gode nyhed er at disse faktorer er modificer­bare, og nye studier viser at du kan reducere sygdomsrisikoen vha mentale teknikker. Det kræver imidlertid viden, energi og engagement at ændre dine mentale vaner. Det er her, vi tilbyder at hjælpe dig.

Den nye viden om stress er sammenfattet i bogen: "STRESS, den gode, den ond, den skjulte", som kan købes hos Saxo: 

Introduktion

Hvad er Mind-Education?

Mind-Education er praktisk og teoretisk færdighed i hvordan du via din hjernevirksomhed alene kan:

 1. Give dig effektive metoder til at klare kaos, bekymringer og frygt

 2. Berolige din hjerne og dit stress-niveau

 3. Bekæmpe angst

 4. Analysere og bekæmpe skjult stress

 5. Forbedre din fysiske og mentale sundhed

 6. Gøre dig mere følelsesmæssigt robust

 7. Øge din forventede levealder

 8. Mindske risikoen for kroniske sygdomme

 9. Øge dine mentale og fysiske ressourcer

 10. Gøre dig bedre i stand til at håndtere konflikter

 

 

Mind-Education kursus - Hvad er det?

Mind-Education kurset er hjælp til selvhjælp. Jeg viser dig vejen, men du bestemmer selv om du vil gå og hvor langt. Erfaringsmæssigt er det en proces som kræver tid, engagement og vilje. Det er som at gå op ad en trappe med rigtigt mange trin. Det kan være nødvendigt at stoppe op ind imellem og reflektere for en periode, inden de næste trin tages. Du bestemmer farten.

 

Det udvidede stress-begreb?

En del, men ikke alle elementerne i Mind-Education er relateret til ”Det udvidede stress-begreb”, som er en forskningsbaseret terminologi der betyder, at det ikke kun er arbejdsrelateret stress som der fokuseres på. Dette udvidede begreb omfatter såkaldt "skjult stress" (traumatisk stress) som omfatter en lang række belastende faktorer i familielivet, samt bl.a. tidligere belastende psykosociale  levevilkår i barndom og ungdom.  For de fleste mennesker har stress flere helt forskellige kilder som skal hånteres forskelligt. Mind-Education kan derfor være en del af en indsats for at forebygge toksisk stress, eller minimere dit basale stressniveau. Mind-education kan også omfatte en målrette indsats imod skjult stress. Mind-Education har ikke bare til formål at sænke dit stressniveau, men også at forbedre din livskvalitet, dine mentale ressourcer samt mindske din risiko for fysisk sygdom. Mind-Education består derfor af langt flere end de traditionelle teknikker og metoder der anvendes i programmer til forebyggelse af stress. Alle disse elementer er beskrevet i bogen:" Forstå STRESS"  

 

Din mentale risiko-profil

Førend du starter med at deltage i mind-Education kurset, foreslår vi at du starter med at få analyseret din mentale risiko-profil – læs mere her -, som giver et fingerpeg om hvor du kan optimere både mht at reducere din sygdomsrisiko, samt hvordan du kan forbedre din livskvalitet mv.

Mission

Det moderne menneske og den moderne civilisation har formået store teknologiske bedrifter i de seneste århundrede, men den måde vi lever på er i dag er meget langt fra det liv, som evolutionen har skabt os til. Vi sulter ikke længere, og har et utal af tekniske hjælpemidler og bekvemmeligheder.

Mennesker har imidlertid fået en række nye store udfordringer som led i denne udvikling. Mest markant er den høje hyppighed af psykiske lidelser og stress, samt en række kroniske livsstilssygdomme, som rammer flere og flere.

Medicinsk og psykologisk forskning har været meget aktiv med at forsøge at analysere og afhjælpe disse udfordringer, men vi er ikke i mål. Der er imidlertid sket så store fremskridt, at det vil være uetisk ikke at anvende den nye viden. De nye resultater stammer fra mange forskellige forskningsdiscipliner dækkende et bredt spektrum fra medicinsk, psykologisk og sociologisk forskning mv.

Min mission er at sammenfatte og videre­formidle den praktisk relevante del af disse forskningsresultater, med henblik på at inspirere til at vi sammen kan skabe et endnu bedre samfund for vores børn og medborgere.