Ny bog om den seneste stress-forskning:

Den 24 november 2017 udkom min bog med titlen:

Forstå STRESS - den gode, den onde , den skjulte 

De senere år har frembragt en helt ny forståelse af hvad stress er. Denne bog er en sammenfatning af denne viden og beskriver indgående både de medicinske, psykologiske og arbejdsmæssige aspekter af stress. Den gør op med mange myter og præsenterer den nyeste forskning på en letforståelig måde.

 

Bogen beskriver, hvornår og hvordan stress kan være skadelig – den såkaldte toksiske stress – og sammenfatter nye og gamle metoder til at forebygge og behandle stress. Den beskriver også positiv stress, som kan være gavnlig både på kort og langt sigt. Ny forskning har afsløret, hvad der sker med vores hjerne, når vi bliver belastet af skadelig stress.

 

Denne viden anviser nye veje til behandling og forebyggelse af stress, både for den enkelte, for stress-terapeuter og for samfundet. Bogen beskriver også, hvordan stress – på godt og ondt – er et eksempel på den tætte biologiske sammenhæng imellem vores sind og vores fysiske krop. Denne sammenhæng er ikke blot styret af hormoner og nedarvede dyriske mønstre, men i høj grad også knyttet til social læring, tankevirksomhed og vores individuelle virkelighed.

Indholdsfortegnelse til bogen kan ses nedenfor

 

            Bogen kan købes på Saxo eller i den nærmeste boghandel      

Rekvirer introduktionskapitlet gratis

Hvis du ønsker at orientere dig nærmere om bogens indhold kan du gratis rekvirere bogens introduktion. Det introduktionskapitel indeholder en udførlig beskrivelse af indholdet af de enkelte kapitler, samt en indledende introduktion til forskellige aspekter af stress, og de varianter af stress som er beskrevet i bogen

Get free downloads by adding your Email below and press the button

Indholdsfortegnelse

Introduktion. 

A. Udfordringer i stressforskningen.

B. Det er nødvendigt med flere perspektiver på stress

C. Præsentation af de enkelte kapitler

D. Referencer og baggrundsinformation

Kapitel 1. Triggere af akut potentielt skadelig stress

A. Akut fysisk traumatisk stressrespons

B. Det sociale trusselsrepons

Kapitel 2. Positiv stress

A. Normal opregulering af fysisk aktivitet

B. ”Kæmp-eller-flygt”-stressresponset

C. Udfordringsresponset

D. “Pleje og venskabs”-responset

Kapitel 3. Belastninger og stress

A. Belastning og stress ved intensiv fysisk aktivitet.

B. Belastning og stress ved høj arbejdsbyrde

C. Belastning og stress ved søvnmangel

D. Belastning og stress ved graviditet.

Kapitel 4. Forekomst af toksisk stress

A. Toksisk stress udløst af modgang tidligt i livet

B. Toksisk stress udløst af livstruende fysiske sygdomme

C. Toksisk stress udløst af fjendtlighed og konflikter

D. Toksisk stress udløst af fysiske "traumer"

Kapitel 5. Forstå den normale hjernes funktion

A. Menneskets hjerne

B. Hjernens kapacitet for logisk rationalitet

C. Social intelligens hos normale mennesker

Kapitel 6. Fysiske konsekvenser af toksisk stress

A. Har toksisk stress indflydelse på vores aldring?

B. Har toksisk stress indflydelse på vores stofskifte og kropsvægt?

C. Hvordan og hvornår giver toksisk stress hjerte-kar-sygdomme?

D. Er blodets størkningsevne involveret i stressudløste hjertesygdomme?

E. Hvordan påvirker toksisk stress immunsystemet?

F. Hvordan kan toksisk stress influere på sygdom?

Kapitel 7. Mentale konsekvenser af toksisk stress

A. Udfordringer i forskning af toksisk stress

B. Hvad er de generelle stressreaktionsmønstre hos mennesker og dyr?

C. Forstyrret virkelighed ved akut stress

D. Hukommelse og tænkeevne under stress

E. Kroniske reaktioner på traumer og toksisk stress

F. Skjult stress

G. Hvad er mekanismen for udvikling af toksisk stress hos børn?

H. PTSD

I. Hvad er relationen imellem stress og psykisk sygdom

J. Oversigt over mekanismer og model for generering af stress

Kapitel 8. Forebyggelse og behandling af toksisk stress

A. Toksisk stress som sygdom

B. Hvilke behandlingsbehov er der ved toksisk stress-syndrom?

C. Den historiske udvikling i stressbehandlingen

D. Hvad er mulighederne for behandling og forebyggelse af toksisk stress?

E. Stressbehandling ved fysiske sygdomme

F. Konklusion: Integreret behandlingsmodel for toksisk stress-syndrom

G. Diskussion

Videnskabelige baggrundsreferencer

Forkortelser

Index