Kursus beskrivelse:

 

Mind Education – Hvad og hvorfor?

Mind-education kan beskrives som en værktøjskasse af viden og metoder. En grundforudsætning er her, at mennesker er forskellige, og at denne værktøjskasse derfor må tilpasses til det enkelte menneskes behov, baggrund og viden.  En Mind-Education-læreproces er derfor en individuel rejse, som omfatter indlæring og eksperimentel afprøvning af et antal alternative metoder anvendt på egne problemstillinger.

 

Mind Education er derfor ikke et sted, hvor du læner dig tilbage og lærer, men et sted hvor du aktivt og engageret afprøver og træner værktøjerne på dine egne problemstillin-ger. Herved høster du værdifuld erfaring og du vælger selv hvilke teknikker du vil arbejde videre med og fordybe dig i. 

Processerne og værktøjer

Den viden og de processer der anvendes i kurset omfatter elementer fra kognitiv terapi, positiv psykologi, psykoanalyse, buddhistisk psykologi og en række nyere videnskabelige data indenfor psykologisk forskning og klinisk medicinsk videnskab. (-læs mere her-) Et væsentligt element er den såkaldte * Kognitive metaposition: Når du er i en ”kognitiv metaposition” betragter og analyserer du betragter dig selv ”udefra” og træner dig selv i at ”slå den indre autopilot fra”. Med ”autopilot” menes der den strøm af følelser, vanetænkning og impulser, der til dagligt styrer en stor del af de fleste menneskers liv. Man kan sige at du træner i at blive ”herre i dit eget hus” – i større omfang end tidligere. Dette er også den udgangsposition, hvorfra du analyserer dig selv, dine værdier og handlinger. Du vil træne dig selv i at analysere ud fra flere forskellige perspektiver. Jeg vil guide dig igennem denne proces, men jeg vil aldrig analysere dig og fortælle dig hvad der er rigtigt/forkert. På denne måde sikrer vi at indlæringen altid starter hvor du er.

Elementerne i Mind Education-kurset

Risiko-profil- og livskvalitets-undersøgelse

Dette er en foreløbig analyse, hvor du vil modtage et antal spørgeskemaer, der danner grundlag for en 2 timers samtale imellem dig og mig. Efter denne samtale, vil du vide hvilke muligheder du har for at forbedre din fysiske og mentale risikoprofil. Du vil give dine præferencer og ønsker for de ændringer du ønsker i dit liv. Baseret på dette, beslutter du at til- eller fravælge en eller flere af de uddannelsesmoduler som er nævnt nedenfor. Du kan fleksibelt prve dig frem, eller lave en plan fra starten. Der er dig som bestemmer prioriteter og lærings-hastighed.

 

 

Interpersonelt modul

I det interpersonelle modul lærer du om konflikter og hvorledes de påvirker dine fysiske og psykiske balancer, samt de potentielle langtidsvirkningerne på dit helbred. Du lærer at analysere hvorledes konflikter opstår og vedligeholdes. Du lærer værktøjer, som gør dig mere bevidst om dit eget bidrag til konflikter, samt hvorledes du kan undgå eller minimere konflikter.

 

Livskvalitets-modul

Udgangspunktet for dette modul er analyse-resultatet fra din indledende personlige risikoprofil-undersøgelse og de ønsker du har til forbedringer i din egen livskvalitet. Du lærer om hvilke alternativer du har, baseret på de seneste forskningsresultater på området. Du kan herefter vælge om du vil gå i gang med konkrete aktiviteter, og om du har behov for at træning og supervision i denne proces.

 

Basalt anti-stress-modul

Du lærer om den nyeste viden om stress og de nye forebyggende interventions-muligheder der findes idag. Jeg anvender et forskningsbase-ret ”udvidet stress-begreb”, som betyder at det ikke kun er f.eks arbejdsrelateret stress som der fokuseres på. Vi kortlægger sammen med dig summen af de forskellige stressfaktorer der er i dit liv. Vi drøfter hvilken viden og træning, der skal til for at minimere de mest betydende stresskilder.  Du kan herefter prioritere hvilken konkret træning og support du har brug.

 

Frygt og angst modulet

Mange mennesker er plaget af forskellige typer af frygt (eks død, sygdom eller at miste job, førlighed, formue eller anseelse). Der er en række metoder tilgængelige, som kan dæmpe eller eliminere denne frygt og angst. Du kan imidlertid også have angst eller frygt med ukendt årsag. Jeg kan hjælpe dig med at håndtere og til tider identificere skjulte kilder til angst og stress.

 

Mål og menings-modulet

Det sker ofte alt for ofte at mennesker fortryder hvordan de har brugt deres liv, når de sent i livet opdager at de burde have prioriteret anderledes. De opdager at livet var kortere end de havde regnet med, og at mange af de ting, som de har kæmpet indædt for forsvandt for hurtigt, eller gav dem ikke den glæde og tilfredsstillelse som de havde regnet med. Jeg tilbyder at coache dig igennem en proces hvor du tager stilling og genovervejer disse essentielle spørgsmål mens tid er.

 

Kropsbalance-modul

Udgangspunktet for dette modul er de ønsker du har for at forbedre din egen fysiske risiko-profil og fysiske sundhed.  Ikke nok med at motion kan være et effektivt middel mod stress. Det kan også forhindre eller minimere stressbetingede fysiske sygdomme. Jeg rådgiver dig omkring sunde livsstilsvalg, som gavner såvel din kortsigtede og langsigtede fysiske sundhed. Jeg rådgiver dig omkring motionsvaner og optræning hvis du har behov for det. Jeg samarbejder med en ekspert i sund mad, som kan vejlede dig om hvilken kost der er optimal for dig mhp at nå dine sundhedsmål og/eller reduktion af livsstilsrisici. 

Hvem er den ideelle kandidat til dette Mind-Education kursus?

Du er en rask, intelligent person med et travlt arbejdsliv, men…

  • Du har øjeblikke hvor dine ressourcer ikke slår til.

  • Din hjerne arbejder konstant på at løse alle udfordringer og bekymringer, og ind imellem syndes du ikke at du er god nok.

  • Tilværelsen er ind imellem for stressende og udfordrende

  • Måske oplever du af og til kaos og konflikt med dine nærmeste, chefen eller kolleger

  • Du ønsker dig et bedre liv med mindre stress, men du vil gerne fortsat have de udfordringer som inspirerer og motiverer dig.

 

Måske er du heller ikke helt tilfreds med den måde dit liv kører på trods af alle dine anstrengelser. Du synes, at der er nogle ting der står i vejen for, at du kan få et bedre liv, men du ser ikke lige muligheder-ne for at gøre noget ved det. Du føler dig fanget. 
Du har også overvejet at finde dig et andet job, men dit foregående job var heller ikke ideelt, og du er ikke helt sikker på, at det vil hjælpe. Du har hørt på, at mange af dine venner har de samme tanker som dig selv, og du har på fornemmelsen, at alle føler sig presset. Det lader til at høre vor tid til, men du har alligevel en indre drivkraft imod en forandring til det bedre.


Dette kursus er dedikeret og tilpasset travle mennesker, som har begrænset tid til lange internat-kurser, men som er åbne for personlig træning via internettet (Skype video-konferencer og mail), eller personlige møder, der kan integreres i din hverdag.

Hvad er Mind Education IKKE?

”Mind Education” er ikke for mennesker med psykisk sygdom eller for de som indtager psykofarmaka dagligt. Hvis du lider af en psykisk sygdom eller akut stress, bør du i stedet henvende dig til det formelle medicinske behandler system, eller et af de mange professionelle tilbud om hjælp til akut stress mv.

Praktisk information om 1:1 Mind-education kurset

Kurset består af en serie af interaktive Skype sessioner afholdt som video-konferencer (med kamera) eller personlige møder samt tilhørende hjemmearbejde imellem sessionerne. Det er derfor nødvendigt med en god internetforbindelse og en PC eller Ipad el lign, som understøtter Skype med video. Du vil i gennemsnit deltage i en sådan videokonference eller personligt møde en gang om ugen, eller hyppigere, eller når det er belejligt for dig. Du vælger selv de tidspunkter der passer bedst, blandt de tilgængelige muligheder. Langtidsbookning vil sikre dig netop de tidspunkter og datoer der er bedst for dig. Der vil være hjemmearbejde og praktiske øvelser i tidsrummet imellem sessionerne.Der udleveres skriftlige instruktioner til alt hjemmearbejde, og de besvarede opgaver fremsendes senest 1-2 dage før næste session. Din besvarelse udgør udgangspunktet for den kommende session. Det vil ikke være muligt at få udbytte af dette kursus uden at deltage fuldt og helt i det tilhørende hjemmearbejde. Hjemmearbejdet er en meget vigtig del af træning og læring. Du bør derfor ikke tilmelde dig dette kursus, hvis de ikke har tid i din hverdag til at gennemføre hjemmearbejdet. Antal skype sessioner/møder vil blive tilpasset dine behov. Der kan arrangeres opfølgende sessioner, hvor der gås i dybden med udvalgte kursus-elementer.

 

Bookning af 1:1 kursus